Privaatsuspoliitika

Käesolev infoleht annab ülevaate, kuidas Lux-MedicusOÜ(edaspidi Lux-Medicusilukliinik) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.

Lux-Medicus ilukliinik rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Isikuandmete töötlemine Lux-Medicus ilukliinikus toimub seaduses sätestatud alustel ning vastavalt andmekaitse eeskirjadele ja kliiniku privaatsuspoliitikale.

Isikuandmete kaitse seaduse § 5 kohaselt on isikuandmete töötlemine iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust e-posti aadressil info.luxmedicus@gmail.com

Lux-Medicus kliinik jätab endale vajadusel õiguse privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliiniku veebilehel www.lux-medicus.ee

Veebilehel olevat mistahes teavet ei või käsitleda Lux-Medicus kliiniku siduva pakkumise ega kohustusena. Lux-Medicus kliinik jätab endale õiguse igal ajal ja etteteatamata muuta veebilehe kasutustingimusi ja selle sisu või osa sellest. Lux-Medicus kliinik ei ole vastutav juurdepääsu tagamise eest veebilehele www.lux-medicus.ee

Veebileht salvestab Teie poolt täidetud päringuvormid veebilehe andmebaasi ning saadab need automaatselt e-posti teel aadressile info.luxmedicus@gmail.com. Infopäringu saamise korral võetakse Teiega üldjuhul ühendust Teie poolt sisestatud e-posti või telefoni teel.

Veebilehe andmebaasis salvestatud infot kustutatakse, kui meil ei ole Teie  isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust.

Veebilehe poolt e-posti info.luxmedicus@gmail.com saadetud infovormides kajastuvad järgmised andmed:

 

 

Teie poolt sisestatud andmeid ei jagata, levitata ega muudeta mis tahes kujul.

 

Küpsiste (cookie) kasutamine veebileheküljel

Veebileht www.lux-medicus.ee kasutab statistiliste andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on Teie veebilehitsejas väike tekstilõik, mis laetakse Teie arvutisse, kui te mingit kindlat veebilehte külastate. Küpsised aitavad veebilehel meelde jätta Teie tehtud valikuid meie lehel. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

 

Teie veebilehe tegevuste kohta kogutakse meie jaoks statistikat, nt aitavad küpsised meil kindlaks teha veebilehe sisenemiste arvu, vaadatud alamlehekülgede arvu, meie veebisaitidel veedetud aja, riigi, piirkonna ja vajaduse korral linna, kus ühendus loodi, kui ka seda, millist veebibrauserit ja interneti teenuse pakkujat kasutati. Kogume andmeid statistilisel eesmärgil kui ka selleks, et kohandada veebilehte vastavalt Teie vajadustele, et parandada selle atraktiivsust, sisu ja funktsionaalsust.

Küpsised koguvad andmeid anonüümses vormis. Küpsised ei salvesta Teie kohta isiklikku informatsiooni ega võimalda Teie isikut tuvastada.

Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevalt on Lux-Medicus kliinikul kui tervishoiuteenuse osutajal õigus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke patsiendi isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid.

Tervishoiuteenuse osutamiseks võib olla vajalik, et Lux-Medicus kliiniku tervishoiutöötaja tutvuks patsiendi isikuandmetega Tervise Infosüsteemis või mis tahes vormis andmekandjal juba enne vastuvõtu algust.

Kliinikus teostatakse heli- ja videosalvestust , et kaitsta patsiendi ja kliiniku personaali õigusi. Salvestus hoitakse kõvakettal kuni 30 päeva. Itimpiirkonna hooldamise protseduurid viiakse läbi kabimetis ilma heli- ja videokaamerateta.

Kui patsient tühistab vastuvõtu või jätab vastuvõtule tulemata pärast seda, kui Lux-Medicus kliiniku tervishoiutöötaja on tema isikuandmetega tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil tutvunud, loetakse patsiendi isikuandmetega tutvumine tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikuks.

Lux-Medicus kliinik hoiab saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmed patsiendi isiku, terviseseisundi ja eraelu kohta.

Lux-Medicus kliinikul on õigus tervishoiuteenuse osutamist salvestada tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise eesmärgil.

Teiste patsientide isikuandmete kaitse eesmärgil on Lux-Medicus kliinikus pildistamine, heli salvestamine ja filmimine lubatud üksnes Lux-Medicus kliiniku juhatuse kirjalikul nõusolekul.

Pöördumisele vastamine

Isiku pöördumisele vastatakse tema valitud viisil kas telefoni või e-posti teel. Olenevalt pöördumise delikaatsusest edastatakse vastus krüptitud või krüptimata e-kirjaga.